Burgerinitiatief voor een Stadspark


Heet, kaal en typisch a-natuurlijk. Ongebruikt bovendien: het Lloyd Multiplein. De gemeente speelt al jaren met de gedachte hier te gaan bouwen. Maar nu steeds aannemelijker wordt dat de zeespiegel, deze eeuw nog, 1 meter of meer gaat stijgen, is deze ambitie niet meer haalbaar. Technisch niet en financieel niet.


Tegelijkertijd holt de biodiversiteit achteruit en wordt het steeds heter in de versteende gebieden Schiemond, Coolhaven eiland en Lloydkwartier. De behoefte aan verkoeling en ontspanning in de natuur onder bomen is hoog en gaat verder toenemen. De Nota Ruimte uit 2004, het rapport van RIVM als reactie hierop, het rapport "Recht op Groen" van de Raad voor de leefomgeving én de milieu effect analyses bij de omgevingsvisies van Zuid Holland en Rotterdam geven dit ook ondubbelzinning aan. Het Rijk hanteert een richtlijn van minimaal 75m2 groen per woning binnen 500m (Nota Ruimte 2004). Bedenk dat deze richtlijn 18 jaar geleden is opgesteld en dat er heel veel meer klimaat- en biodiversiteitonderzoek en -resultaten zijn. Deze conclusies en aanbevelingen zijn noodzakelijk voor een "volhoudbare" stad Rotterdam. Dit nog langer uitstellen is geen optie. De onderliggende wetenschappelijke publicaties vind je op de website van stichting Rotterdam Natuurlijk!


Heeft het college oogkleppen op? Verder "verdichten" van Rotterdam met steen en beton leidt tot verstrekkende gevolgen voor de natuur, leefbaarheid en gezondheid van de inwoners, vooral voor de volgende generaties, zeggen de wetenschappers en experts.


Burgerinitiatief Lloydpark, het nieuwe stadspark op het huidige Multiplein, biedt de oplossing. Veel bomen, een vijver, perken, bloemen en ruimte voor de culture campsite en een incidentele festiviteit als de Parade. Maar ook een dieren rustbos hoort in het plan thuis. En misschien een kiosk (podium) waarop bijvoorbeeld Hofplein leerlingen kunnen oefenen? De Schiehaven zou kunnen worden afgedamd en als zoetwater reservoir kunnen worden gebruikt. Handig in warme en droge tijden.


Lloydpark is de groene reddingsboei voor de wijken eromheen.


Resultaat: een koele, aangename en verbindende plek voor Delfshaven en de gebieden erom heen. De groen-steen ratio in het gebied verbetert en natuur heeft meer overlevingskans. De nieuwe wijkraad van Delfshaven is aan zet om samen met alle Rotterdammers uit Delfshaven de invulling te bepalen. Het is belangrijk om snel te handelen. Bomen hebben 20 tot 30 jaar nodig om echt waardevol te worden voor hun leefomgeving. Om in 2050 "groot te zijn", moeten de bomen snel worden gepland.


De cultuurhistorische waarde van de Schiehaven, de enige zeehaven in de stad, blijft behouden en wordt versterkt door een stedelijk natuurgebied van een “buiten categorie” waar de rest van de stad een voorbeeld aan kan nemen.


De financiele onderbouwing voor het initiatief, dat ook is gestuurd aan de gemeenteraad, is hier te downloaden.


Het burgerinitiatief heeft "natte handtekeningen" nodig, daarvoor gingen vrijwilligers de wijken in. Deze handtekeningen zijn  op 14 september 2022 aangeboden aan de leden van de commissie BWB. De gemeente moet nu serieus naar het initiatief kijken. Behandeling van het initiatief heeft veel te lang geduurd doordat Stadsontwikkeling heel lang heeft gewacht met een inhoudelijk advies over het initiatief. En eigenlijk is de reactie geen advies maar een afkeuring omdat het initiatief geen woningbouw bevat. Woningbouw is echter geen vereiste voor een burgerinitiatief. Stuur daarom deze website naar zoveel mogelijk mensen en raadsleden om dit besluit ten goede te beinvloeden!


De wijkraad Delfshaven heeft op 8 november 2022 unaniem besloten dit initiatief te steunen in het wijkakkoord.


Het burgerinitiatief wordt op woensdag 27 maart 2024 vanaf 09:30 uur besproken in het stadhuis. Kom je steun betuigen. Je kunt ook zelf inspreken over de reden waarom je dit initiatief steunt. Stuur hiervoor een e-mail naar de griffie.


Parallel aan dit initiatief is een online petetie actief die eindigde op 19 juni 2022 (maar er kan nog steeds getekend worden!). Deze petitie heeft geen officiële status, maar zal het burgerinitiatief kracht bij zetten in aantallen.


Onderteken de petitie en draag daarmee bij aan een groene buitenruimte!